Vítejte v našem obchodě

Upozornění

Vážené zákaznice, sděluji Vám tímto, že jsem z důvodu stěhování obchodu do Prahy přerušila činnost v Jihlavě. O znovuotevření prodejny v Praze vás budu informovat. Děkuji Vám všem za pochopení a za dlouholetou podporu krejčovského řemesla v mém rodném městě, protože má velmi hlubokou ženskou podstatu...
Přeji Vám všem krásné jarní dny.
Marcela

Najdete nás brzy na nové adrese v Praze.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Hledáte originální, nevšední, kvalitní oblečení? Chcete nebo potřebujete svými šaty reprezentovat, či jen tak potěšit sebe, své okolí?

To vše najdete v našem obchodě s dámským ošacením a doplňky HABITUS.

Zabýváme se prodejem, výrobou a úpravami a opravami značkového ošacení. Nabízíme kvalitu pro ženy, které nenakupují pouze v konfekci, ale snaží se svoji osobitost podtrhnout a rozvinout vhodně vybraným oblečením či různými doplňky.

Zaměřujeme se na českou, slovenskou, francouzskou,  polskou, španělskou, finskou a vlastní kvalitní výrobu.

Spolupracujeme například s:


Welcome in our shop

Important announcement

Dear customers, I inform you I interrupted store activity in Jihlava because of moving to Prague. I'll inform you about reopening Prague shop soon. Thank you all for your understanding and support long-tailoring crafts in my hometown because it has a very profound feminine nature...
I wish you beautiful spring days.
Marcela

You can find us on new address in Prague.
We will looking for your visit.

Are you looking for original, unique, quality clothing? Do you want or you need your clothes to represent, or just enjoy yourself, your surroundings?

All this you can find in our store with women's clothing and accessories habit.

Our deal is seeling, production and modifications and repairing of branded clothing. We offer quality for women, who do not buy only clothing, but try to underline their individuality and develop appropriately selected clothing and various accessories.

We specialize in Czech, Slovak, French, Polish, Spain, Finnish and our own high quality production.

We work for example with: