Mé činnosti

Výchovně-vzdělávací činnost

 • doučování matematiky,popř. základů techniky
 • příprava žáků na přijímací zkoušky z matematiky na SŠ
 • hlídání dětí s možností přípravy do školy

Nejvyšší dosažené vzdělání

 • učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (matematika-základy techniky) Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha

Praxe

 • individuální práce s dětmi a studenty
  • 1992-1993-Výuka matematiky SOU zemědělské Jihlava
  • 1989-1992-Výuka matematiky a základů techniky na ZŠ Kollárova Jihlava
  • 1988-1989-jednoroční stáž na katedře matematiky Pedagogická fakulta UK Praha