Péče o zákazníky

Naší hlavní zásadou je, aby se zákaznice cítily v obchodě příjemně.

Při vstupu na příchozí dýchne uklidňující atmosféra interiéru. Barvy, vůně, hudba, uspořádání nábytku, zboží a doplňků, to vše vyvolává příjemný pocit harmonie.

Prodavačky, které se starají o zákaznice, jsou vždy upravené, milé a vstřícné, snaží se vycítit a pochopit jejich potřeby.

Dále se snažíme zákaznicím ulehčit a zpříjemnit nákup dalšími službami, jako např.:

 • při menších úpravách a opravách Vám pomůžeme sami, tím máte zaručeno opravdu odborné upravení Vašeho zboží, ušetříte čas a nepřijdete o záruku
 • pro rozsáhlejší úpravy Vám můžeme doporučit léty ověřené krejčovství, kde jsou schopni zboží upravit na velice kvalitní úrovni
 • slevové kupony na další nákup v hodnotě 10% při nákupu zboží nad 5000,- Kč
 • dárkové poukazy v hodnotách 500,- Kč, 1000,- Kč a 2000,- Kč
 • slevy posledních kusů kolekcí
 • možnost placení všemi běžně používanými platebními kartami přes terminál

Customer´s care

Our main principle is to make customers feel comfortable in the store.

At the entrance breathes a soothing atmosphere of interior to an incoming. The colors, scents, music, arrangement of furniture, merchandise and accessories, all this causes a pleasant feeling of harmony.

Shop assistants who look after the customers are always prepared, nice and helpful, trying to feel and understand their needs.

As next we try to relieve the customer and pleasant their shopping with other services, such as:

 • in case of smaller adjustments and repairs can we help ourself, you are guaranteed the truly professional editing of your goods, you save time and will not lose the guarantee
 • in case of more extensive treatments we can recommend the time-tested tailoring, where are able to adjust goods to a high quality level
 • discount coupons for the next buying of 10% on purchases over 5000,- CZK
 • gift certificates in the values of 500,- CZK, 1000,- CZK and 2000,- CZK
 • discounts of the last pieces of collections
 • possibility of paying by all commonly used credit cards via terminal